Valgmøter mandag 14. mars


Førstkommende mandag blir det avholdt valgmøter med kandidatene til interne styremedlemmer ved UiS.

Det skal velges tre representanter for de ansatte til universitetsstyret:

• ett medlem fra undervisnings- og forskerpersonalet, fast tilsatte
• ett medlem fra undervisnings- og forskerpersonalet, midlertidig tilsatte
• ett medlem fra teknisk-administrativt tilsatte

Det arrangeres ett valgmøte for hver gruppe. Alle kandidatene får presentere seg, deretter blir det anledning for tilhørerne å stille spørsmål.

Valgmøtene arrangeres i auditorium A2 i Kjell Arholms hus, mandag 14. mars. Tidsplanen for møtene er som følger:

Kl 09.00 – Vitenskapelig ansatte i faste stillinger
Kl 10.30 – Vitenskapelig ansatte i midlertidige stillinger
Kl 13.00 – Teknisk-administrativt ansatte

Vel møtt!


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (09.03.2011)

Skriv ut artikkel print symbol