Kvalifiseringsstipend til kvinner


Stipendet deles ut til kvinner i førsteamanuensisstillinger som ønsker å kvalifisere seg til professor.

Hvert stipend er på kr. 150 000,- og skal være et positivt tiltak for kvinner som ønsker å kvalifisere seg til professor. Midlene skal brukes til frikjøp fra undervisning og administrasjon i ett semester, og poenget er å få mer sammenhengende tid til å forske, skrive artikler og publisere. Viktige kriterier for tildeling av stipend vil være fakultetets egne prioriteringer og hvor lang tid man antar at søkerne trenger før de har oppnådd professorkompetanse. Ved vurdering/prioritering sentralt vil det også bli tatt hensyn til kjønnsbalansen i fagmiljøet. Det innvilges inntil tre stipend.

Søknad med påtegning/anbefaling fra instituttleder sendes til fakultetet for en samlet vurdering/prioritering før de sendes personalavdelingen.

Søknadsskjema
Søknadsfrist 1. april 2011

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med Kjetil Kiil Halvorsen i Personalavdelingen.

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (04.03.2011)

Skriv ut artikkel print symbol