Ansattes kandidater til styret


I perioden 17. til 23. mars skal det velges interne medlemmer til UiS-styret. Listen over kandidater er nå klar.

Etter utsatt nominasjonsfrist, 02.03.2011, kl. 15.00 er følgende innkommet og godkjent (i alfabetisk rekkefølge):

Fra undervisnings- og forskerpersonalet, fast tilsatte:
Åse Helene Bakkevig Dagsland
Eva Hærem
Ola Kvaløy
Eirik Kårstad
Bjørn Kvalsvik Nicolaysen
Svein Tuastad

Fra undervisnings- og forskerpersonalet, midlertidig tilsatte:

Ann Elisabeth L. Hansen
Ingunn Westvik Jolma
Skule Strand
Hildegunn Støle

Fra teknisk-administrativt tilsatte
Elisabeth Stornes Fiskå
Anne Helliesen
Hildegard Nortvedt
Rolf Ljøner Ringdahl
Joan S. Rongen
Fredrik Skår
Martin Tjelta

Presentasjonsmøter med kandidatene:

  • Vitenskapelig ansatte (faste): 14. mars 2011 - kl. 09.00, Kjell Arholms hus, KA-A2
  • Vitenskapelig ansatte (midlertidige): 14. mars 2011 - kl. 10.30, Kjell Arholms hus, KA-A2
  • Teknisk-administrative: 14. mars 2011 - kl. 13.00, Kjell Arholms hus, KA-A2

Mer informasjon om de enkelte kandidatene kommer når denne foreligger på valgsidene.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (08.03.2011)

Skriv ut artikkel print symbol