40 internasjonale studenter lærer om utendørs undervisning


I uke 9 tilbyr UiS et spesielt studieopplegg for 40 europeiske lærerstudenter i utebarnehage og uteskole. Torsdag 3. mars deler de erfaringene sine fra oppholdet fra Stavanger.

UiS utgjør sammen med lærerutdanningsnettverket The Comenius Association vertskapet for de 40 lærerstudentene, som kommer fra Belgia, Finland, Nederland, Spania, Tyskland, Sveits og Østerrike. Formålet med International Week er å utvide studentens pedagogiske erfaringer ved å eksponere dem for andre måter å lære på. De skal også få utfordret sitt ”etnosentriske” blikk ved å møte andre levemåter og andre former for pedagogisk tenkning.

Norge har en lang tradisjon for å bruke naturen som en del av pensum innen førskole- og læreutdanning. Under den internasjonale uken i Stavanger skal de europeiske studentene få lære om hvordan uteskoler og barnehager organiseres og gjennomføres. De får også se eksempler på den pedagogiske tilnærmingen i de ulike skoletrinnene.

Mandag kveld ble det arrangert en samling mellom UiS-studentene og de tilreisende studentene.

Torsdag 3. mars kl 13.15-15.00 blir det anledning til å høre de europeiske lærerstudenter presentere og vurdere sine erfaringer med norske uteskoler og utebarnehager. Arrangementet finer sted i Arne Rettedals hus, rom V-101. Åpent for alle interesserte.
 


Sist oppdatert av (02.03.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av student i tre
De 40 internasjonale studentene lærte blant annet hvordan barna kan klatre i trær på en sikker måte.

Den tyske studenten Edwin Lischka fra Stuttgart jobber deltid i barnehage og mener at barna trenger fysiske utfordringer. Her på slakk line i Sørmarka.

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER