Nominering av interne styremedlemmer - ny frist


Ny frist for nominasjon av interne styremedlemmer er onsdag 2. mars kl. 15.00.

Grunnen til Valgstyret har utsatt fristen er at det kun er nominert en kandidat fra gruppen undervisnings- og forskerpersonale, midlertidig tilsatte og fordi det ikke er nominert kvinner fra gruppen teknisk-administrativt tilsatte.

I henhold til valgreglementets § 2 nr. 1 b) skal valgstyret påse at valg ikke finner sted før det er fremmet forslag på minst like mange personer som det skal velges, medregnet varamedlemmer og at det blir nominert et tilstrekkelig antall kandidater av begge kjønn. Det vises også til valgreglementets § 16.

Nominasjonsskjema finner du her (pdf - 55 kb)

Følgende er nominert pr. 25.02.11 (i alfabetisk rekkefølge):

Fra undervisnings- og forskerpersonalet, fast tilsatte:
Åse Helene Bakkevig Dagsland
Eva Hærem
Ola Kvaløy
Eirik Kårstad
Merete Vadla Madland
Bjørn Kvalsvik Nicolaysen
Svein Tuastad

Fra undervisnings- og forskerpersonalet, midlertidig tilsatte:
Skule Strand

Fra teknisk-administrativt tilsatte
Rolf Ljøner Ringdahl
Fredrik Skår
Martin Tjelta

Listene oppdateres når fristen har gått ut

Les mer på valgsidene
 


Sist oppdatert av (25.02.2011)

Skriv ut artikkel print symbol