Ny studentundersøkelse for Stavanger


Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2010 ble lagt fram på UiS i går. Rapporten vil bli et viktig innspill i arbeidet med studenttrivsel på UiS og utviklingen av Stavanger som studentby.

Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) har, sammen med seks andre samskipnader i Norge, bestilt undersøkelsen fra TNS Gallup. Resultatet er en svært omfattende studentundersøkelse.

Fire høyere utdanningsinstitusjoner i SiS-området har vært med på undersøkelsen. Det er Universitetet i Stavanger, BI Stavanger, Diakonhjemmet høgskole og Misjonshøgskolen.TNS Gallup la fram hovedfunnene fra undersøkelsen onsdag ettermiddag.

Både rektor, direktør, dekaner og studentorganisasjoner var til stede under presentasjonen. Rapporten vil bli brukt som grunnlag for videre diskusjoner om studentenes trivsel og Stavanger som studieby.

Du kan laste ned presentasjonen fra TNS Gallup her (pdf, 1,2 mb)


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (23.02.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no