Ole Andreas Songe-Møllers bisettelse


Instituttleder Ole Andreas Songe-Møller bisettes fredag 25. februar klokka 12.30 i Stavanger krematorium.

Ole Andreas Songe-Møller, som ledet Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, døde lørdag 19. februar, 63 år gammel.

Det er lagt kondolanseprotokoll i lunsjrommet i Kjølv Egelands hus, rom E-227. Alle som ønsker det er velkomne til å signere denne.


Sist oppdatert av (24.02.2011)

Skriv ut artikkel print symbol