Møte om Forskningsrådets nordområdestrategi


Onsdag 2. mars arrangerer Norges forskningsråd et dialogmøte i Stavanger i forbindelse med revidering av Forskningsrådets nordområdestrategi. Formålet med møtet er å gi informasjon om status for Forskningsrådets nordområdesatsing, retning og premisser for revideringsprosessen samt å løfte fram noen mulige aktuelle tema for den framtidige satsingen.

Møtet onsdag 2. mars klokken 10.00–13.00 arrangeres på Rica Forum Hotel.

Forskningsrådet vil det kommende halvår gjennomføre en revidering av forskningsstrategien forskning.nord som omhandler utfordringer og muligheter i nordområdene på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Forskningsrådet ønsker å videreutvikle satsingen på nordområdeforskning i en åpen prosess med forvaltning, næringsliv, organisasjoner og forskningsinstitusjoner.

På denne bakgrunn inviterer vi til et dialogmøte i Stavanger på Rica Forum Hotell. Formålet med møtet er å gi informasjon om status for Forskningsrådets nordområdesatsing, retning og premisser for revideringsprosessen samt å løfte fram noen mulige aktuelle tema for den framtidige satsingen.

Vi tar gjerne imot konkrete innspill fra dere til Forskningsrådets reviderte forskningsstrategi for nordområdene, som vi tar sikte på å ferdigstille sommeren 2011. De som ønsker det må gjerne forberede en fem minutters presentasjon (muntlig med eller uten lysbilder). Dette er en god anledning for interesserte miljøer til å komme med innspill på et tidlig stadium i prosessen. Som ledd i revideringsprosessen vil det gjennomføres en offentlig høring av et utkast til strategien i løpet av mars, og alle interesserte vil ha anledning til å bidra med innspill også i den runden.

De enkelte institusjonene kan stille med så mange personer som de ønsker til møtet, det er fint om vi kan få oversendt antall i forkant da det vil bli lett servering under møtet. Dere må gjerne videresende denne invitasjonen til kolleger.

Meld deg på til Nina Therese Maubach på e-mail: ntm@forskningsradet.no innen 25. februar. Det er begrenset med plass.


Agenda

Velkommen
ved Spesialrådgiver Hilde Aarsheim, Forskningsrådets regionale representant i Rogaland

Presentasjon av status for Forskningsrådets nordområdesatsing
ved Spesialrådgiver Erik Skaug, Forskningsrådet

Rammer og prinsipper for revideringsprosessen
ved Rådgiver Nina Therese Maubach, Forskningsrådet

Framtidige utfordringer og aktuelle tema for nordområdesatsingen
ved Seniorrådgiver Julie Christiansen, Forskningsrådet

Pause

Spørsmål, kommentarer og innspill fra møtedeltakerne

Oppsummering
ved Erik Skaug
 


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (17.02.2011)

Skriv ut artikkel print symbol