Sprengningsarbeid på campus


I forbindelse med arbeid med nybygg vil det tidvis foregå sprengningsarbeid på campus. Det er byggingen av det nye studenthuset ved siden av Ellen og Axel Lunds hus som krever sprengningsarbeid.

Sprengningene vil bli varslet med sirene to minutter før detonasjon med støtvis signal. Ved sprengning plasseres strategiske vaktposter i området. Følg deres anvisninger.

Ansatte, studenter og andre bes gå bort fra vinduer og dører som vender mot området når sprengningen pågår.

Sprengningsarbeidet vil starte opp i uke 7 og foregå fram mot våren.

Har du sensitivt rystelsesutsatt utstyr i ditt virke, må dette varsles til undertegnede for tiltak. Vi beklager den ulempe dette vil medføre.

Bergleder fra TS Stangeland Maskin, Åsmund Bjerg, mobil: 975 52 887
Anleggsleder fra TS Stangeland Maskin, Bjørn Solvik, mobil: 951 97 014


Sist oppdatert av Silje Stangeland (17.02.2011)

Skriv ut artikkel print symbol