Husk å nominere interne styremedlemmer


Fristen for å nominere interne styremedlemmer til Styret ved UiS er torsdag 24. februar kl. 15.00.

Det skal velges:

* ett medlem fra undervisnings- og forskerpersonalet, fast tilsatte
* ett medlem fra undervisnings- og forskerpersonalet, midlertidig tilsatte *
* ett medlem fra teknisk-administrativt tilsatte

og varamedlemmer i rekkefølge.

* Siden midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling utgjør mer enn 25 % av de ansatte i undervisnings- og forskerstilling ved UiS skal denne gruppen ha ett av styremedlemmene fra de ansatte i undervisnings- og forskerstilling, jf. Universitets- og høgskolelovens § 9-4 nr. 2.

Forslag fremmes på eget nominasjonsskjema (word - 16 kb)

Les mer på valgsidene
 


Sist oppdatert av (15.02.2011)

Skriv ut artikkel print symbol