Kildebruk og litteratursøk - bibliotekets nye e-læringskurs


Biblioteket har laget et nytt, interaktivt e-læringskurs. Kurset gir studenter som skriver oppgave en innføring i hvordan de best mulig kan søke etter og velge ut litteratur til studiearbeidet sitt. De får også råd og tips om sitering og bruk av kilder.

Kurset er spesielt rettet mot studenter ved humanistiske fag, men mye av innholdet kan være like nyttig for studenter ved de andre fakultetene. Første del av kurset tar opp begrepet kilder. Hva er kilder, hvordan skal en finne dem og hvordan skal en bruke dem? Ikke minst kan du lære litt om kildekritikk og hvordan du vurderer de informasjonskildene du finner. Et annet viktig tema som tas opp er hvordan en planlegger søkeprosessen som skal lede fram mot å finne best mulig informasjon til oppgaven.

I kursets andre del gjennomgås Bibsys Ask ganske nøye. Ved å gå gjennom denne delen lærer du å bruke bibliotekets katalog og utnytte dens muligheter. Som en videreføring av dette får du se hvordan du kan søke deg fram til vitenskapelige artikler innenfor et emne, og en rekke nyttige søketeknikker blir presentert. Underveis i kurset dukker det opp interaktive oppgaver og filmsnutter. Sammen med tekst og lyd gir dette en ekstra hjelp til å få med seg det faglige innholdet i kurset

Til slutt i kurset er det ekstramateriell. Her går vi gjennom hvordan en søker etter noter og musikk i Bibsys Ask. Vi tror denne delen vil være ekstra interessant for studenter i Bjergsted.

Universitetsbiblioteket underviser i informasjonskompetanse for studenter innenfor de fleste fag ved UiS.  Dette e-læringskurset er laget for å supplere den bibliotekundervisningen studentene får. Kurset er også nyttig som repetisjon og fordypning.

Kurset er laget i samarbeid med Nettop.


PRØV KURSET HER
. Ellers kan du når som helst enkelt finne fram til kurset på , under Studiehjelp.

NB! Kurset er
omfattende og inneholder mye informasjon. Vi anbefaler at du deler opp kurset når du går gjennom det, og ikke tar alt på en gang. Kurset er delt opp i sju moduler, disse kan du gå gjennom hver for seg.


Sist oppdatert av (21.02.2011)

Skriv ut artikkel print symbol