Innovasjonsprisen 2010 – invitasjon til nominering av kandidater


Innovasjonsprisen er en ærespris som gis av Sparebank 1 SR-Bank for forskningsbasert nyskaping og kommersialisering av forskningsresultater.

Prisen skal stimulere til forskningsbasert nyskaping og kommersialisering av forskningsresultater ved UiS og IRIS. Prisen er en ærespris til ansatte eller fagmiljøer.

Sparebank 1, SR-Bank gir et stipend på 50 000 kroner til vinneren.

To hovedkriterier står sentralt for tildeling av nyskapingsprisen:
* Forskningsbasert nyskaping
* Kommersialisering av forskningsresultater


Alle ansatte og organisatoriske enheter ved UiS og IRIS, herunder IRIS-Forskningsinvest, kan nominere kandidater til prisen. Forslagene må begrunnes.

Vi inviterer med dette til nominering av kandidater som oppfyller betingelsene for tildeling av prisen, og imøteser forslag innen 24. mars d.å. tilsendt Anja Kristin Bakken på e-post anja.kristin.bakken@iris.no


Sist oppdatert av Egil C. Svela (15.03.2011)

Skriv ut artikkel print symbol