Foreslå kandidater til Formidlingsprisen


Det er på tide å foreslå kandidater til Formidlingsprisen 2011. Fristen for å nominere en student eller ansatt ved UiS eller IRIS er mandag 2. april 2012.

Formidlingsprisen er satt opp av Stavanger Forum og har til formål å gjøre fagstoff og forskningsresultater kjent utenfor fagmiljøer ved UiS og IRIS. Prisen er en påskjønnelse til ansatte og studenter som i løpet av det kalenderåret prisen gjelder for (2011), har utmerket seg som aktive formidlere til omverdenen. Nominasjonen gjelder kun for aktiviteter og innsats i kalenderåret 2011 (ikke tidligere år eller inneværende år).

Prisen skal stimulere til formidlingsvirksomhet generelt. Med formidlingsvirksomhet menes her både den formidling som skjer i faglige fora (konferanser, avhandlinger og vitenskapelige artikler) og formidling til et bredere publikum i form av populærforedrag, avisartikler, deltakelse i samfunnsdebatten og ulike former for kunstnerisk virksomhet.

Prisen består av et stipend på kr 35.000 og en statuett. Den deles ut under semesteråpningen.

Nominasjonen må være begrunnet og mest mulig dokumentert. Det vedlagte skjemaet må benyttes for at juryen skal vurdere nominasjonen.

Fristen for å foreslå kandidater er mandag 2. april 2012. Forslag sendes Strategi- og kommunikasjonsavdelingen ved Suvada Veledar.

Nominasjonsskjema (word - 16 kb)
Statutter (pdf - 43 kb)

Stavanger Forums formidlingspris - vinnere 1996-2009:
1996 Torgrim Titlestad
1997 Henning Knutsen
1998 Terje Aven
1999 Gerd Abrahamsen
2000 Anna Songe-Møller og Mette Arnstad
2001 Roald Berg
2002 Erik Fossåskaret
2003 Hans Eirik Voktor
2004 Erling Roland
2005 Frank Asche
2006 Per Dahl
2007 Petter Osmundsen
2008 Dramamiljøet ved IFU og IAS
2009 Mari Rege
2010 Marie Smith-Solbakken


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (09.02.2012)

Skriv ut artikkel print symbol