Styresaker i forenklet utgave


Styreinnkallingen til møtet 15. februar 2011 er nå sendt ut og du finner en foreløpig, forenklet utgave her. Dette er første gang innkallingen produseres i ePhortes utvalgsmodul noe som har budt på en del utfordringer og noen overraskelser. Blant annet trenger Dokumentsenteret noe tid nå i etterkant for å rense dokumentene for utforutsette ting som oppsto i prosessen. Fullstendig innkalling (unntatt sakene som er unntatt offentlighet) vil bli lagt på nettet så snart denne jobben er gjort.

Vi regner med at dette er innkjøringsproblemer og vi vil være i rute til neste styremøte.

Innkalling og sakspapirer til styremøte 15. februar 2011 (pdf - 793 kb)


Med vennlig hilsen

Styresekretariatet


 


Sist oppdatert av (09.02.2011)

Skriv ut artikkel print symbol