Cristin erstatter Forskdok


I løpet av uke 10 innføres Cristin (Current Research Information System in Norway) som universitetets system for registrering og rapportering av forsknings- og utviklingsaktiviteter.

UiS benyttet til og med 31. januar Forskdok, som nå har utgått. Cristin er det nye dokumentasjonssystemet som i løpet av 2011 skal tas i bruk av alle utdanningsinstitusjoner i Norge, samt av institusjoner i helsesektoren og forskningssentre.

På Cristins egne nettsider står følgende:
"Cristin er både navnet til datasystemet og et forvaltningsorgan i forbindelse med forskningsadministrasjon. Samarbeidstiltaket Cristin er opprettet som et § 1-4 nr 4 organ etter universitets- og høyskoleloven med eget styre. Styret har det faglige ansvaret for virksomheten. Universitetet i Oslo er vertsorganisasjon, det vil si at universitetet bistår med administrative tjenester.

Cristin skal gi forskning økt samfunnsmessig verdi ved å legge til rette for at forskning i flere sektorer sees i sammenheng. Cristin skal sammenstille informasjon for forskningsinstitusjonene ut fra prinsippet om åpen tilgang for alle. Cristin skal også dokumentere, presentere og gjøre åpent tilgjengelig kvalitetssikrede data om vitenskapelig publisering i en felles nasjonal database som grunnlag for finansieringssystemene i universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og de regionale helseforetakene."

Moduler i Cristin
Cristin består av flere moduler, blant annet:

  • Resultatmodulen: Denne modulen skal inneholde dokumenterbare og sluttførte resultater fra forskningsaktivitet.
  • Prosjektmodulen: Modulen skal inneholde informasjon om aktuelle prosjekter i forskningsmiljøene. Dette danner grunnlaget for prosjektporteføljer på angitte fagområder.
  • CV/Kompetansemodulen ("Forskerens side"): Modulen skal inneholde informasjon om den enkelte forskers kompetanse som er relevant å ta med i CV i tillegg til informasjon som er lagret i, og kan hentes fra, øvrige kilder og databaser i Cristin. UiS planlegger på sikt å erstatte vår egen kompetansekatalog med Cristins kompetansemodul, som da vil implementeres i vårt system og på våre nettsider.

Det er ikke mulig for UiS-ansatte å logge på Cristin før i løpet av uke 10.
I disse dager sluttføres arbeidet med å overføre data fra Forskdok til Cristin, et arbeid som utføres av Cristin-administrasjonen i samarbeid med IT-avdelingen ved UiS.

Mer informasjon og brukerveiledning for innlogging, registrering og bruk av de ulike modulene, vil komme fortløpende.

Les mer om systemet på Cristins nettsider.
Søk også i forskningsresultater og forskere knyttet til institusjonene som allerede har tatt Cristin i bruk.

Hvis du har spørsmål om Cristin og overgangen til systemet, ta kontakt med Suvada Veledar ved Strategi- og kommunikasjonsavdelingen.
 

 

 

 

 

 

 


Sist oppdatert av John David Didriksen (29.01.2015)

Skriv ut artikkel print symbol