NAREC-samarbeidet


Det første arbeidsseminaret for Academic Chairs for NAREC fant sted i St. Petersburg 27. januar. Målet med sammenslutningen er å styrke samarbeidet mellom akademiske institusjoner i Norge og Russland innenfor feltet energi.

Rundt 20 stykker fra ulike institusjoner i Norge og Russland deltok på arbeidsseminaret. NAREC står for The Norwegian and Russian Education and Research Consortium for International Business Development in the Energy Sector. Professor Tor Hemmingsen er utpekt som Academic Chair for Universitetet i Stavanger.

Samarbeid innen energisektoren
Formålet med NAREC er å styrke samarbeidet mellom akademiske institusjoner i Norge og Russland innen energisektoren, og utvikle prosjekter innenfor både utdanning, forskning og industrisamarbeid. Universitetet i Nordland (tidligere Høgskolen i Bodø) har nær 20 års erfaring med felles mastergrader innen energiledelse og forretningsutvikling, og har mye erfaring å dele med andre.

Miljøteknologi
Universitetet i Stavanger er i gang med andre kull for master i miljøteknologi, som er et samarbeidsstudium med Saint-Petersburg State University. Det kombinerte studiet av offshore- og onshorebasert utdanning vakte stor interesse på workshopen. Det er også stor interesse for kompetansen til UiS innen petroleumsutvinning og offshoreteknologi. Et bokprosjekt fra de ulike aktørene med fokus på mulige samarbeidsområder ble satt i gang med sikte på utgivelse i 2011. Neste workshop finner sted i mai og er lagt til Bodø.
 


Sist oppdatert av (02.02.2011)

Skriv ut artikkel print symbol