Støtte til å skaffe flere NFR-prosjekter


Karoline Høibo er ansatt som rådgiver til NFR prosjektstøtte fra 1. februar. Nå begynner arbeidet med å få opp antallet søknader til Forskningsrådet!

I universitetets strategi (2009-2020) er det et uttalt mål å styrke det forskningsadministrative støtteapparatet for å oppnå finansiering fra Forskningsrådet minst av samme omfang som de øvrige norske universiteter per fast vitenskapelig ansatt.

For å nå dette målet vil vi starte med en solid kartlegging av aktuelle programområder i Norges Forskningsråd og jobbe for å få ut informasjon til fagmiljøene om aktuelle søknadsmuligheter. Vi ønsker en nær dialog med fagmiljøene og vil bruke de første ukene på å komme ut til de ulike programområdene og sentrene for å diskutere muligheter og behov.

I løpet av mars/april tar vi dessuten sikte på å arrangere det første NFR-søkerkurset. Karoline skal yte service og bistå fagmiljøene i forbindelse med søknadsprosessen til Forskningsrådet, og håper at verken telefonen eller e-postkassa vil stå stille!

Innen hovedsøknadsfristen i juni (kanskje også allerede innen april-fristen) håper vi at vi sammen kan være klare for å sende inn flere gode søknader.

Karoline Høibo kommer fra en stilling som rådgiver innen internasjonale relasjoner i Utdanningsavdelingen, og har en hel del erfaring med prosjektakkvisisjon herfra.

Stillingen er organisert under Forskningssekretariatet, Fagenhet for EU-forskning. Dere vil finne Karoline i 3. etasje i Arne Rettedals hus, på telefon 33 071.

Troels Jacobsen og Karoline Høibo


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (01.02.2011)

Skriv ut artikkel print symbol