Rekordår for bibliotekets digitale ressurser


Digitale ressurser har aldri utgjort en større del av bibliotekets tilbud enn i 2010, men det er også stadig flere som fysisk oppsøker bibliotekets lokaler.


2009 var et rekordår for biblioteket, med nesten 244 000 besøk. Denne rekorden ble slått i fjor. I løpet av 2010 hadde universitetsbiblioteket nesten 246 000 besøk. Leseplasser og andre fysiske ressurser i biblioteket brukes med andre ord som aldri før. 

Utlånet av bøker og andre fysiske medier gikk derimot noe ned. I fjor hadde vi nesten 127 000 utlån, inkludert fornyinger. Dette er ca. 5000 færre enn i 2009. I motsetning til dette var det i fjor et rekordår for nedlasting av artikler i digital form: Tallet vi har i skrivende stund er rett over 121 000, og da mangler fortsatt noen tall fra desember. Det totale antallet nedlastede digitale artikler og bøker for fjoråret vil nok ende på nærmere 130 000 når alle tall er på plass. Dette er en stor framgang fra 2009, da var antallet rett over 100 000.

Det er ikke helt usannsynlig at dette viser en tendens i hvordan studenter og ansatte bruker biblioteket, der de digitale ressursene blir stadig mer viktige. Denne tendensen vil nok ikke bli mindre tydelig dersom e-bøkene får sitt endelige gjennombrudd her i landet.

Vi på universitetsbiblioteket observerer slike tendenser og tegn i tiden med spenning, og ser fram til et fortsatt godt samarbeid med ansatte og studenter på UiS i 2011, digitalt eller ansikt til ansikt!


De mest brukte tidsskriftene i 2010

Dette er de 10 tidsskriftene som det ble lastet ned flest artikler fra i 2010, desember ikke medregnet. 
 

Tidsskrift Antall artikler
Reliability Engineering & System Safety 1304
Journal of Petroleum Science and Engineering 1120
Journal of Advanced Nursing 946
Tourism Management 827
Safety Science 781
Annals of Tourism Research 516
Neurology 480
Journal of Clinical Nursing 460
International Journal of Hospitality Management 414
Social Science & Medicine 413 

 


Sist oppdatert av John David Didriksen (25.01.2011)

Skriv ut artikkel print symbol