Ny nærings-ph.d. i byplanlegging og urban design


Hva kjennetegner en by som er attraktiv å bevege seg til fots i? Helge Hillnhütter er ny nærings-ph.d. på UiS, og skal forske på temaet.

I 2009 ble en ny plan- og bygningslov introdusert i Norge. I doktorgraden sin i byplanlegging og urban design skal Helge Hillnhütter undersøke i hvilken grad det er mulig å nå mål om bærekraftige byer med utgangspunkt i den nye loven.

Doktorgraden er et samarbeid mellom UiS og konsulentfirmaet Asplan Viak AS, hvor Hillnhütter arbeider som planlegger og arkitekt. Avhandlingen skal ta opp strategier for hvordan klimagassutslipp kan reduseres samtidig som byer blir bedre å bo i.


Mer miljøvennlig med tettere byer
– En sentral strategi for å redusere klimagassutslipp er å bygge tettere byer. I en tett by kan arbeidsplasser, butikker, boliger og fritidstilbud ligge nærmere hverandre. Dermed blir det mulig å nå flere daglige mål til fots. Man kan levere barna i barnehagen til fots på vei til jobb. Når man går hjem om ettermiddagen, treffer man kanskje en venn på veien og kan handle ferske varer til middagen. I tillegg til at det er mer miljøvennlig, er en slik måte å bevege seg på mer opplevelsesrik enn å stå i bilkø, sier Hillnhütter.

–Samtidig er det å bringe flere inn i bykjernen en kompleks utfordring, og erfaring har vist at det ikke bare er å bygge tett, fortsetter han.


Bevarer jordbruksareal
Det er en nasjonal målsetning å få flere til å bruke offentlig transport, gå eller sykle.

– Hvis flere gjør det, kan det bygges tettere byer, slik at jordbruksareal bevares. Når for eksempel Stavanger utvider seg, presser byen seg på jordbruksarealet på Jæren. En annen viktig grunn til at vi bør gå og sykle mer er klimautfordringene, sier Anders Langeland, førsteamanuensis på UiS og hovedveileder for Hillnhütter.


Samarbeid
Langeland peker på at det er viktig at fagområdet for byutvikling og urban design samarbeider med andre aktører innenfor bransjen.

– Undervisningen og forskningen innenfor byutvikling og urban design kan ikke foregå i isolasjon. Det er viktig for oss å ha kontakt med både offentlige organer, konsulentbransjen og dem som bygger byene. Vi må samarbeide med dem som legger planer for byene, slik som Asplan Viak. Vi setter stor pris på å ha fått en ny nærings-ph.d., sier han.


Sist oppdatert av (20.01.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Mann går i Gamle Stavanger
Dersom det bygges tettere byer, kan vi nå flere daglige mål til fots, påpeker Helge Hillnhütter. Bildet er fra Gamle Stavanger.
Helge Hillnhütter
Doktorgraden til Helge Hillnhütter er et samarbeid mellom UiS og konsulentfirmaet Asplan Viak AS. Foto: Kristina Hillnhütter
Relevans for bedriften

Nærings-ph.d. er en treårig utdannelse der kandidatene tar en ordinær doktorgrad. Stipendiatene er ansatt i en bedrift, og problemstillingen som kandidaten arbeider med i sin forskning, har klar relevans for bedriften.

Kilde: Forskningsrådet