Utlysning: Yggdrasil-stipend til forskningsopphold i Norge 2011-2012


Høyt kvalifiserte ph.d-studenter og yngre forskere fra rundt 50 land kan søke stipend til forskningsopphold fra 1-10 måneder i Norge i løpet av det akademiske året 2011-2012.

Forskningsrådets mobilitetsprogram for utenlandske ph.d-studenter og yngre forskere, YGGDRASIL, skal bidra til internasjonalisering av norsk forskning ved å legge til rette for forskningsopphold her i landet.

Hvem?
Søknader mottas fra følgende land:

  • Europeiske land: Alle land, inklusive alle medlemsland i Europarådet, med unntak av de nordiske landene; Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.
  • Ikke-europeiske land: Argentina, Brasil, Chile, Egypt, India, Israel, Japan, Mexico og Sør-Afrika.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

  • Ph.d-studenter som er tatt opp i et organisert doktorgradsprogram
  • Yngre forskere med fullført ph.d-grad som ikke er eldre enn seks år ved utløp av søknadsfristen

Søkerne må være tilknyttet en institusjon for høyere utdanning og/eller forskning i ett av landene som omfattes av programmet.

Hva?
Programmet bidrar til dekning av etableringskostnader og andre merutgifter i forbindelse med forskningsopphold i Norge. Støtte til etableringskostnader gis kun én gang og tildeles sammen med første stipendutbetaling. Yggdrasil er beregnet på personer som har faglig behov for et temporært opphold ved en norsk forskningsinstitusjon og ikke på personer som ønsker å fullføre en hel grad i Norge. Stipendperioden kan vare minimum én, maksimum ti måneder. Stipendoppholdet skal brukes til forskning på heltid. Stipend vil bare bli tildelt til ett fortløpende opphold ved én vertsinstitusjon. Stipendet vil bli utbetalt i månedlige rater fra Forskningsrådet til stipendiaten.

Når?
1. august 2011 til 1. august 2012

Søknadsfrist:
16. februar 2011

Les hele utlysningen og finn søknadsskjema på NFR sine nettsider.


Sist oppdatert av (13.01.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Forskningsrådets logo
YGGDRASIL

Yggdrasil-programmet ble opprettet i 2009 og etterfulgte den tidligere ordningen med statsstipend under kulturavtalene mellom Norge og en rekke land. Programmet yter støtte til utenlandske ph.d.-studenter og yngre forskere som ønsker et midlertidig faglig opphold i Norge. Fra 2010 ble ordningen utvidet til å gjelde ca. 50 land i og utenfor Europa. Programmet er oppkalt etter verdenstreet i norrøn mytologi. (Tekst: NFR)