Forskning sammen med ideelle organisasjoner


Kan problemstillinger fra frivillig sektor bli til studentoppgaver ved UiS? Det er spørsmålet når et EU-prosjekt settes i gang ved UiS. Bli med på åpent seminar mandag 24. januar!

Seminaret handler om hvordan akademia kan samarbeide med ideelle organisasjoner om forskning. Dr. Henk Mulder fra Universitetet i Groningen kommer til Stavanger for å fortelle om erfaringene fra Europa og hvorfor UiS bør satse på et slikt prosjekt.

Dr Mulder leder EU-prosjektet PERARES, som UiS er med i. PERARES står for "Public Engagement with Research and Research Engagement with Society". Målet med prosjektet er å skape bedre kontakt mellom akademia og organisasjoner i samfunnet.

Universitetet i Stavanger er eneste norske av i alt 26 europeiske partnere som deltar i PERARES. Seminaret "Sharing Science with Society" markerer starten på dette prosjektet ved UiS.

Ett av målene er å starte et "Forskningstorg" hvor organisasjoner, lag eller foreninger inviteres til å foreslå forskningstemaer ut fra deres erfaringer. Relevante spørsmål kan danne grunnlaget for masteroppgaver for en eller flere studenter. I pilotprosjektet tar vi for oss helse- og sosialsektoren.

Krisesenteret i Stavanger er involvert i prosjektet og leder Monica Monsen vil holde et innlegg om deres arbeid. Det blir også en generell presentasjon av UiS' rolle i PERARES. Rektor Aslaug Mikkelsen er til stede og vil stå for innledningen.

Seminaret er åpent for alle interesserte, men retter seg spesielt mot akademikere, studenter og frivillige organisasjoner innen helse- og sosialsektoren. Deler av programmet vil foregå på engelsk.

De involverte i PERARES ved UiS er Elisabeth Willumsen og Ingunn Studsrød ved Institutt for sosialfag, Helene Hanssen ved Institutt for helsefag og Leiv Gunnar Lie ved Strategi- og kommunikasjonsavdelingen.

Les mer om arrangementet her


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (17.01.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Portrettfoto av Elisabeth Willumsen
Elisabeth Willumsen, professor - kvalifisering ved Institutt for sosialfag, er sentral i EU-prosjektet PERARES
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no