Utlysning av midler til Nord-Amerikasamarbeid 2011-2012


SIU utlyser prosjektmidler til norske høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å øke samarbeide med institusjoner i USA eller Canada.

SIU utlyser prosjektmidler til norske høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å øke samarbeidet med institusjoner i USA og Canada. Prosjektmidlene er finansiert av Kunnskapsdepartementet, og administreres av SIU. Totalt 1,5 millioner norske kroner kan tildeles høyere utdanningsinstitusjoner i Norge for økt samarbeid med institusjoner i USA og Canada. Dette er en engangsutlysning, og midlene tildeles for det akademiske året 2011/2012.

Det kan søkes om støtte til å etablere nye samarbeid eller styrke eksisterende. Utlysningen er åpen for alle fagfelt, også tverrfaglige prosjekter, og det kan søkes om støtte til aktiviteter på alle utdanningsnivåer. Man kan søke om prosjektmidler fra 50 000 til 100 000 kroner.

Prosjektene kan søke om støtte til ulike aktiviteter knyttet til etablering eller videreføring av
samarbeidsinitiativer, så som:

  • Studiebesøk til potensielle eller eksisterende samarbeidsinstitusjoner.
  • Utvikling av felles undervisning eller kurs.
  • Workshop/seminar med fokus på utdanningssamarbeid
  • Mobilitet av studenter, for eksempel gjennom stipender
  • Administrasjon (begrenset til 10%)

Andre aktiviteter kan også innvilges støtte. Merk imidlertid at midlene er knyttet til utdanningssamarbeid, og at det derfor ikke kan søkes om prosjektmidler til forskningsrelatert feltarbeid, vitenskaplig utstyr, vitenskapelige publikasjoner og deltakelse på faglige konferanser. Det samme gjelder lønnsmidler for faglig eller administrativt personale.

 

Søknadsfrist er onsdag 6. april 2011.

Mer informasjon på SIU sine nettsider om Nord-Amerika
 


Sist oppdatert av (12.01.2011)

Skriv ut artikkel print symbol