Høring om belønning av formidling


Et forslag til intern fordelingsmodell for resultatbasert formidling 2011 er nå sendt ut til enhetene. Høringsfristen er 27. januar.

Modellen som foreslås er, med supplering av kategorier for musikk, en tro kopi av den interne fordelingsmodellen til UiA. Etter gjennomgang av høringsuttalelsene vil universitetsdirektøren lage en endelig sak som går til det sentrale forskningsutvalget. Deretter vil årets formidlingspott på 2 millioner kroner bli fordelt til enhetene når resultatene for 2010 er talt opp. Basert på årets erfaringer med modellen og nye registreringskategorier ved overgang fra ForskDok til Cristin vil modellen bli vurdert for justering innen utgangen av 2011. Årets modell er derfor å betrakte som en prøveordning. Høringsnotatet er sendt fakultetene, Arkeologisk museum, administrative enheter, tjenestemannsorganisasjonene og StudentOrganisasjonen.

Her kan du lese høringsnotatet.


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (10.01.2011)

Skriv ut artikkel print symbol