Åpent møte med statsråd Tora Aasland tirsdag 11. januar


Minister for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, besøker UiS i kommende uke. I den anledning inviteres alle ansatte ved Det humanistiske fakultet til åpent møte om lærerutdanningene, fra førskole til lektorutdanning. Statsråden vil holde innlegg før det åpnes for diskusjon.

Aasland vil redegjøre for hvordan departementet ser for seg lærerutdanningene framover, hva som vektlegges i disse og drøfte dette med de frammøtte.

Lærerutdanningene i Norge er i vinden. Arbeidet med implementering av ny grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning og oppfølging etter NOKUTs evaluering av førskolelærerutdanninger pågår for fullt ved UiS. KD har signalisert at det skal igangsettes et arbeid med å videreutvikle lærerutdanningen fra 8. til 13. trinn.

Tid: Tirsdag 11. januar kl. 10.30-11.30
Sted: Arne Rettedals hus, Ø-110

Vi håper så mange som mulig kan delta.

Velkommen!

Tor Hauken, dekan
Odd Folke Topland, fakultetsdirektør
 


Sist oppdatert av (05.01.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no