Oppfølging av retningslinjer for sidegjøremål


UiS-styret vedtok før sommeren 2008 retningslinjer for sidegjøremål. Formålet med disse er å verne om universitetets og de ansattes tillit og integritet, ved at det legges opp til åpenhet om mulige interessekonflikter og håndtering av slike.

UiS har i sine retningslinjer lagt til grunn at håndtering av sidegjøremål skal skje ved den enkelte enhet. Det vil i praksis si at det forventes at implementeringen av reglene skjer i linjen. Enkelte enheter har bedt om tilbakemelding fra sine ansatte vedrørende eventuelle sidegjøremål, men på bakgrunn av forespørsler fra Riksrevisjonen og stort fokus i UH-sektoren har universitetsdirektøren bedt om en oversikt fra fakultetene innen den 20 januar 2011.

Universitetsdirektøren vil arbeide for en enkel dataregistrering i vårt lønns- og personalsystem for eventuell statistikkformål og tilsynsmyndighet. Selve beskrivelsen av sidegjøremålet forventes å bli lagret i den enkelte ansattes personalmappe, som før.

Retningslinjer og vedlegg
Meldingsskjema (word - 31 kb)

Mer informasjon:

Retningslinjer for sidegjøremål (nyhet på ansatt.uis.no 12.09.08)


Halfdan Hagen

personaldirektør
 


Sist oppdatert av (05.01.2011)

Skriv ut artikkel print symbol