Aud Mork Knudsen er gått bort


Tidligere rektor av Norsk hotellhøgskole, Aud Mork Knudsen, døde like før jul, 93 år gammel. I løpet av 10-15 år forvandlet hun den høyeste fagutdannelse innen hotell og reiseliv som fantes i landet, fra å være en tradisjonell fagskole (Norsk Hotelfagskole) til å bli en skole som tok sikte på å gi mellomledere innen bransjen en mer teoretisk og helhetlig lederutdanning.

Etter å ha virket i departementet med nettopp spørsmål angående en bredere opplæring innen yrkesfagene, kom hun til Stavanger i 1974 med det for øye å løfte hotell- og reiselivsutdanningen opp på nivå med andre høyere utdanninger. Derfor var det ingen overraskelse at Norsk Hotelfagskole, etter bare 10 år med Aud Mork Knudsen som rektor, ble en naturlig og ledende avdeling innen Høgskolen i Stavanger.

Men det yrkesfaglige grunnlaget ble aldri glemt eller forsømt i denne prosessen. Til det siste sloss Aud Mork Knudsen for at yrkesstoltheten måtte pleies, selv om andre, mer teoretiske fagområder fikk stadig større plass i fagtilbudet ved skolen. At studenter som søkte skolen, måtte ha noe yrkeserfaring som bakgrunn, var for henne en selvfølge, både for hotell- og reiselivslinjen. I dag har man lempet litt på disse kravene, men viktigheten av å kjenne bransjen for å kunne få det beste utbyttet av utdanningen, er fremdeles en dominerende tanke ved skolen.

Som leder var Aud Mork Knudsen respektert og avholdt. Hun hadde selv hotellbakgrunn og var utdannet jurist, og denne kombinasjonen bidro til at hun ledet skolen med fast hånd. Hele tiden så hun på bransjen som en støttespiller, og da Norsk hotellhøgskole fikk funksjon som knutepunktfunksjon for reiselivet i Norge, illustrerer dette hvor dyktig hun var til å trekke i de rette tråder og utnytte den kapasiteten skolen hadde bygd opp.

Ikke bare var Aud Mork Knudsen en grunnlegger av Norsk hotellhøgskole; hun var også den som fikk bransjen til å bidra med å finansiere skolens egen bygning på Ullandhaug – Ellen og Axel Lunds hus. Og helt inn i det siste var hun en aktiv støttespiller for fagmiljøet her. Uten hennes innsats hadde ikke hotell- og reiselivsnæringen hatt en slik utdanningsinstitusjon som Norsk hotellhøgskole vitterlig er blitt. Hun ble derfor hedret med skolens første hederspris i 2008.

Vi lyser fred over hennes minne.

På vegne ansatte ved Norsk hotellhøgskole

Øyvind Sirevaag


Sist oppdatert av Silje Stangeland (04.01.2011)

Skriv ut artikkel print symbol