Ledige stillinger ved Måltidets hus


Måltidets Hus og NCE Culinology er i utvikling og har spennende utviklingsoppgaver foran seg. Derfor søkes det nå etter Fasilitator Kunnskap, Fasilitator Innovasjon, Senior prosjektleder og Administrasjonsansvarlig.

Måltidets Hus skal være en ledende kompetanseutvikler og leverandør av måltidsløsninger til næringsmiddelindustrien og restaurant-, hotell-, dagligvare- og cateringmarkedet slik at nye produkter ender opp hos konsument. Måltidets Hus AS skal fungere som en katalysator og fasilitator for utvikling i måltidsnæringen ved hjelp av klyngesamarbeid, prosjekter og programmer som underbygger denne ambisjonen.

NCE Culinology er en næringsklynge bestående av industri, FoU-aktører og offentlige virksomheter. Klyngens visjon er å løfte produksjonsmiljøet i Rogaland og norsk matproduksjon til et toppnivå innenfor de europeiske kvalitetsmatmarkedene i løpet av de neste 10-15 årene. Dette krever økt kunnskap innenfor industriell gastronomi og bedre, mer treffsikre og effektive innovasjoner.

Derfor søkes det nå etter:

Fasilitator Kunnskap
Pådriver og koordinator for kunnskapsbygging innen industriell gastronomi. Stillingen tar utgangspunkt i forbrukerinnsikt, prosessoptimalisering, molekylær gastronomi og åpen innovasjon i NCE Culinology.

Rollens omfang
- Være pådriver og koordinator for kunnskapsbygging innenfor
industriell gastronomi
- Ha oversikt over offentlige finansieringsordninger, nasjonalt og internasjonalt
- Fasilitere utarbeidelse av prosjektbeskrivelser
- Følge opp kunnskapsprosjektene
- Utvikling av opplærings- og utdanningstilbud i samarbeid med relevante miljø
- Prosjektledelse

Ønskede kvalifikasjoner
- Høyere utdannelse, gjerne realfag
- Erfaring fra prosjektledelse og prosjektarbeid
- Gode fasiliterings- og kommunikasjonsevner

Rapporterer til daglig leder NCE Culinology, Anne Siri Høiland.


Fasilitator Innovasjon
Pådriver og koordinator for innovasjon innen industriell gastronomi. Stillingen tar utgangspunkt i forbrukerinnsikt, prosessoptimalisering, molekylær gastronomi og åpen innovasjon i NCE Culinology.

Rollens Omfang
- Kartlegging og analyse av innovasjonsbehov
- Være pådriver og koordinator for idegenerering, prioritering
og oppstart av nye prosjekter
- Følge opp gjennomføringen av innovasjonsprosjektene
- Prosjektledelse

Ønskede kvalifikasjoner
- Høyere utdannelse, gjerne innovasjonsrelatert
- Erfaring fra prosjektledelse og prosjektarbeid
- Gode fasiliterings- og kommunikasjonsevner
- Kjennskap til mat- og måltidsnæringen

Rapporterer til daglig leder NCE Culinology, Anne Siri Høiland.


Senior prosjektleder
Måltidets Hus/NCE Culinology får mange spennende prosjekthenvendelser. I den sammenheng ønsker de en prosjektleder som skal forme, lede og gjennomføre større prosjekter i tråd med selskapets formål. Vedkommende vil ha ansvar for at prosjektet når de mål som blir satt.

Rollens omfang
- Faglig rapportering
- Rapportering av fremdrift
- Planlegge og styre prosjektet
- Delta på prosjektsamlinger og i prosjektledermøter
- Gjennomføre prosjektmøter etter behov

Ønskede kvalifikasjoner
- Erfaring med ledelse og gjennomføring av prosjekt
- Dokumenterte resultater ved gjennomførte prosjekt, gjerne prosjekter med flere interessenter og med delfinansiering fra virkemiddelapparatet
- Kjennskap til formelle prosjektlederprosesser som PLP – Prosjektlederprosessen e.l.
- Gode fasiliterings- og kommunikasjonsevner

Rapporterer til daglig leder Måltidets Hus AS, Ellen Math Henrichsen.


Administrasjonsansvarlig
Rette vedkommende vil være sentral i administrasjonen og gjennomføringen av Måltidets Hus’ formål og aktiviteter. Det vil også være aktuelt å tilby administrasjons-oppgaver til flere aktører i Måltidets Hus som en del av stillingen.

Rollens omfang
- Ansvar for utarbeidelse, implementering og oppfølging av administrative rutiner
- Sekretærarbeid for styret, partnerskap m.m
- Møteforberedelse; reservasjon, påmelding, lunsj m.m
- Budsjett og regnskap; faktura og regnskapsoppfølging
- Oppdatering av nettsider, internett og intranett
- Utarbeidelse av prosjektavtaler og koordinering av prosjektrapportering
- Løpende administrative oppgaver

Ønskede kvalifikasjoner
- Erfaring fra administrasjonsarbeid
- Gode formuleringsevner, både norsk og engelsk
- Regnskapskompetanse og erfaring
- Erfaring med å arbeide ryddig og strukturert med flere oppgaver samtidig
Rapporterer til daglig leder Måltidets Hus AS, Ellen Math Henrichsen.


Kontorsted er Måltidets Hus og mye av samhandlingen skjer i og rundt Måltidets Hus.
Tiltredelsestidspunkt og lønn: Etter avtale.
Søknadsfrist: 15. januar 2011.

Kontaktpersoner:
Anne Siri Høiland, daglig leder NCE Culinology
51 87 45 76 / 91 10 36 72
Ellen Math Henrichsen, daglig leder Måltidets Hus AS
51 87 59 02/91 53 20 19

Utlysningsannonse, se her


Sist oppdatert av (23.12.2010)

Skriv ut artikkel print symbol