Brannvernopplæring


Driftsavdelinga har i samarbeid med NettOp, laga film om brannvernopplæring for studentar og tilsette. Alle blir oppfordra til å sjå filmen om dette viktige temaet.

I HMS-håndboka står der at alle tilsette (faste og mellombels) skal ha brannvernopplæring. Tilsette er forplikta til å sjå brannvernfilmen, og skal kvart tredje år skriftleg kvittere ut at dei har sett denne.

Brannvernfilmen


BRANNINSTRUKS FOR UIS/FIRE INSTRUCTION AT UIS 


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (05.12.2017)

Skriv ut artikkel print symbol