Forskningsrådet inviterer til seminar om IKT- og innovasjonsforskning


Forskningsrådet inviterer til seminar om utlysning i BIA og VERDIKT den 17. desember hos Ipark, Måltidets Hus. I tillegg vil søking til innovasjonsprosjekter i næringsliv og i offentlig sektor tas opp. Påmeldingsfrist er 15.desember.

BIA lyser ut inntil 300 millioner kroner totalt over fem år til nye næringsrettede forskningsprosjekter.

VERDIKT forbereder to utlysninger innen fremtidens internett i 2011, begge på inntil 80 millioner kroner. Først ut er innovasjonsprosjekter i næringslivet og offentlig sektor med søknadsfrist 16. februar. For forskningsinstitusjoner er søknadsfristen 8. juni. VERDIKT (Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT) er Forskningsrådets store program for IKT-forskning.

Professor Chunming Rong fra UiS vil holde et innlegg om erfaringer fra et VERDIKT-samarbeidsprosjekt.

Innovasjon Norge vil informere om Skattefunn-ordningen.

Som det fremkommer i programmet vil det være en kort orientering om utlysningen i BIA og søknadstypene innenfor innovasjon frem til kl. 1100 for alle interesserte, deretter fortsetter seminaret for bedrifter, FoU-miljøer og andre med interesser innenfor VERDIKT og IKT-forskning.

Se hele programmet


Sist oppdatert av System (22.02.2011)

Skriv ut artikkel print symbol