Bedre tilgjengelighet med nettskyer


Nettskyteknologi regnes for å være en av de nye, store innovasjonene innenfor IT. Produktene gjør det lettere for brukere å dele informasjon.

Gmail, Facebook, Twitter og LinkedIn er alle eksempler på tjenester som baserer seg på nettskyteknologi. Med denne teknologien lagres informasjon på internett, i stedet for på en privat hardware, eller maskinvare.

– Fordelen med nettskyteknologi er tilgjengelighet og åpenhet. Den gir god mulighet for å dele informasjon med andre, sier Chunming Rong, professor i IKT ved UiS.

Nylig ledet han den internasjonale nettskykonferansen IEEE CloudCom, som ble arrangert i Indiana, USA.


Framtidens nettsky
I framtiden vil vi ikke lenger lagre informasjon på en privat hardware, spår Rong.

– Dersom vi alle går rundt med nettbrett som iPad, kan vi ikke lagre alt der. Den har maksimalt 64 gigabytes lagringsplass. Da må lagringen skje på nett. I framtidens nettsky vil ”on demande”-tjenester være viktig. Da vil du betale leverandører for å bruke en felles datastasjon, og du betaler kun for akkurat de tjenestene du bruker, sier han.

Det er også store utfordringer knyttet til nettskyteknologi.

– Det er ikke all informasjon du ønsker at skal deles. Dersom du ikke har gode nok kontrollsystem, er det fare for at uvedkommende kan kopiere dine data, sier Rong.


Ønsker Cern velkommen
Nettskyteknologien lagres i store datahaller. Her lagres ulike brukeres data. Det er behov for opprettelse av store haller i flere land i årene framover fordi det forventes stor vekst i behovet for datakraft.

Den europeiske forskningsstiftelsen Cern vurderer å bruke fjellhallene etter det gamle NATO-anlegget på Rennesøy som datalagringshall. Stiftelsen driver med kjernefysikk og har behov for økning i sin regnekapasitet. Datahallen vil ha nok kapasitet til at den samtidig kan lagre data fra andre institusjoner.

– Det hadde vært veldig bra for forskingsmiljøet om datalagringshallen ble en realitet. Det kunne gitt en mulighet for å forske på nettskyteknikk der, sier Rong.

Tomasz Wiktor Wlodarczyk, doktorgradskandidat i IKT ved UiS, er også positiv til en datalagringshall på Rennesøy.

– Det gamle NATO-anlegget vil være et perfekt sted for en datalagringshall med tanke på både sikkerhet og temperatur. En datahall der vil gi infrastruktur som kan brukes til forskning. Det kan gi Stavanger og universitetet her et forsprang på forskning innenfor nettskyteknologi, sier han.
 


Sist oppdatert av (13.12.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Chunming Rong
I framtiden vil vi ikke lenger lagre informasjon på privat hardware, men på internett, spår Chunming Rong.
Nettsky

Begrepet ”Cloud computing” oversettes gjerne til ”nettsky” på norsk.

Nettskyteknologi gir mulighet for at du kan leie programvare, lagringsplass, betalingsløsninger, regnekraft, virtualisering og andre løsninger via internett.

Det gjør at bedrifter, offentlige etater og andre med stort behov for datakraft, slipper å investere i egen IT-infrastruktur selv.

Store IT-selskaper som Microsoft, Google og Amazon investerer stort i cloud computing.