Kjersti Lundetræ disputerer om lese- og regneferdigheter


Kjersti Lundetræ disputerer onsdag 15. desember for phD-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen "16-24-åringers basisferdigheter. En studie av basisferdigheter relatert til selvoppfatning, frafall i videregående opplæring og arbeidsledighet".

Et samfunn i rask endring har resultert i et forsterket fokus på betydningen av grunnleggende ferdigheter og livslang læring. Det er en sterk sammenheng mellom ungdoms utdanning og kompetanse og deres tilgang til arbeidsmarkedet. Derfor blir bortvalg av og frafall fra videregående skole ansett som en stor utfordring i norsk så vel som i internasjonal kontekst.

Med utgangspunkt i data fra den internasjonale undersøkelsen Adult Literacy and Life Skills Survey bidrar avhandlingen særlig til å utvikle ny kunnskap om sammenhenger mellom basisferdigheter i lesing og regning og frafall i videregående opplæring og arbeidsledighet blant 16-24-åringer.

Foreldrenes utdanning
Resultatene bekrefter blant annet at unge som har mødre med høyt utdanningsnivå har større sannsynlighet for å gå videre i utdanningssystemet enn andre unge. Når man derimot kontrollerer de unges basisferdigheter, viser resultatene at foreldres utdanningsnivå ikke har betydning for fullføring av videregående opplæring i Norge, i motsetning til i USA. Resultatene viser også at unge med lave basisferdigheter er langt mer utsatt for arbeidsledighet, selv når de har fullført videregående opplæring.

Hovedveileder: Førsteamanuensis Egil Gabrielsen, UiS
Medveileder: Professor Reidar Mykletun, UiS
Tid og sted sted: Onsdag 15. desember kl 12.00 i Arne Rettedals hus, aud. Ø-130. Prøveforelesning på samme sted kl 10.00.

Disputasen ledes av dekan Tor Hauken, Det humanistiske fakultet, UiS

Se hele kunngjøringen (pdf - 317 kb)
 


Sist oppdatert av System (20.01.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av Kjersti Lundetræ
Kjersti Lundetræ er fra Stavanger og er førstelektor ved Lesesenteret ved UiS.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no