Kandidatundersøkelsen 2010


Denne uken mottar nærmere fire tusen kandidater som har fullført en grad UiS invitasjon til Kandidatundersøkelsen 2010. Undersøkelsen skal gi innblikk i studentenes overgang til arbeidslivet/videre studier.

Kandidatundersøkelsen 2010 gjennomføres elektronisk og omfatter alle som fullførte en bachelor-, master- eller doktorgrad ved Universitetet i Stavanger i 2008, 2009 og 2010. Blant annet spørres det om hvor studentene får jobb, relevans i forhold til studiet, og i hvor stor grad studentene er tilfreds med utdanningen. Undersøkelsen avsluttes 20. desember.

Videreutvikling av studietilbudet

- Kandidatundersøkelsen er et viktig bidrag til å videreutvikle vårt studietilbud og gi våre studenter bedre kjennskap til hva de kan bruke utdanningen sin til, sier prorektor Egil Gabrielsen.

Han er opptatt av at undersøkelsen må følges opp i organisasjonen når resultatene foreligger. Både som en del av det kontinuerlige kvalitetsarbeidet og til videreutvikling av studietilbudet.

Resultatene vil også bidra til bedre veiledning av studentene.

Bedre karriereveiledning

- Vi har flere studenter innom som er usikre på hva de kan bruke utdanningen sin til. Funnene i kandidatundersøkelsen vil kunne gi oss et bedre grunnlag for å veilede studentene, sier Siri Haugen ved Karriere- og veiledningssenteret.

En ressursgruppe internt og stått for utforming av spørsmålene. Undersøkelsen gjennomføres med bistand fra TNS Gallup som står for håndtering av data og analyse. Den ferdige rapporten presenteres i januar 2011.

Flotte gevinster

Blant alle som deltar i undersøkelsen trekkes en Apple iPad (16GB og Wifi) og gavekort fra Intersport.

 

Prosjektleder er alumnikoordinator Peter Schwarz som kan kontaktes på e-post peter.schwarz@uis.no ved spørsmål.

 


Sist oppdatert av (29.11.2010)

Skriv ut artikkel print symbol