Ad-hoc telefon for AV – henvendelser


IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangementer. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid. Tlf nr er ( 518) 34567


Sist oppdatert av Wenche Øvrebø (19.11.2010)

Skriv ut artikkel print symbol