Marie von der Lippe disputerer om ungdoms forhold til religion og flerkultur


Marie von der Lippe disputerer onsdag 24. november for PhD-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen Youth, Religion and Diversity. A qualitative study of young people´s talk about religion in a secular and plural society. A Norwegian case.

Avhandlingen er en kvalitativ studie av ungdom i alderen 13-15 år og deres oppfatninger og erfaringer med religion i eget liv, på skolen og i samfunnet generelt. Mer spesifikt fokuserer studien på hvordan elever i ungdomsskolen, både med majoritets- og minoritetsbakgrunn, snakker om religion og religiøst mangfold, og hvordan de forholder seg til det å vokse opp i et flerkulturelt samfunn.

Studien viser at ungdommenes måte å snakke om religion på, i stor grad påvirkes av media og politiske debatter, men også at deres personlige erfaringer med religiøst og kulturelt mangfold spiller en stor rolle. Ungdommene veksler mellom å spille på ulike talemåter i forskjellige situasjoner og analysen viser at holdningene deres på ingen måte er fastlåste, men i stadig bevegelse. Ungdommene mener at skolen har et ansvar for å bidra med mer nyanserte fremstillinger av islam og muslimer enn det de får gjennom media. Avhandlingens resultater forteller en hel del om ungdommers livsverden i et moderne, flerkulturelt samfunn, og må sies å være relevant for skolen generelt, og religions- og livssynsundervisningen (RLE-faget) spesielt.

Internasjonalt prosjekt

I dagens Europa har det i flere år vært en økende politisk interesse for spørsmål relatert til religion og integrering, og avhandlingen er skrevet innenfor rammen av et større europeisk prosjekt, Religion in Education. A Contribution to Dialogue or a factor of Conflict in transforming societies of European Countries (REDCo), der Universitetet i Stavanger har vært den norske samarbeidspartneren.

Hovedveileder har vært førsteamanuensis Geir Skeie ved UiS, mens Dr. Sissel Østberg, rektor ved Høgskolen i Oslo, har vært medveileder.

Bedømmelseskomiteen består av professor Robert Jackson, University of Warwick, Dr. Kerstin von Brömssen, Universitetet i Gøteborg, og professor Stein Erik Ohna, Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger (administrator).

von der Lippe er fra Bergen og jobber for tiden som førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.
Disputasen finner sted onsdag 24. november kl. 12.00 i Hulda Garborgs hus, auditorium O-101. Prøveforelesningen finner sted kl. 10.00 på samme sted.

Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.
 


Sist oppdatert av (15.12.2010)

Skriv ut artikkel print symbol