Prosedyrer om vold og trusler


UiS har fått nye prosedyrer for forebygging og håndtering av trusler og vold

Forebygging er sentralt for å hindre at uønskede situasjoner oppstår. Den enkelte enhet må derfor foreta en kartlegging og risikovurdering med hensyn til hva som kan skje. Videre må enheten vurdere hva som eventuelt kan gjøres for å unngå slike hendelser og for å redusere konsekvensene av hendelsene. I prosedyren er det også tatt inn hvordan en kan håndtere truende situasjoner og hva som kan gjøres med hensyn til oppfølging av slike hendelser.


Sist oppdatert av (15.11.2010)

Skriv ut artikkel print symbol