Sikkerhetsoppdatering av maskiner - security updates on computers


IT-avdelingen foretar sikkerhetsoppdatering av maskiner - IT department carries out security updates on computers between 11/15/2010 and 12/31/2010 i perioden 15.11.2010 - 31.12.2010-

Hva vil skje?  

*         Maskinene startes om natten, og oppdateringen installeres.  

*         Oppdateringen innbefatter sikkerhetsoppdateringer.  


Hva betyr dette for meg?
 

*         Du vil ikke oppleve endringer i din brukeropplevelse på maskinen.  

*         Dersom du har slått av maskinen ved dagens slutt, kan denne være på når du kommer på jobb.  


Kontakt Servicedesk (31580) dersom du har spørsmål eller innsigelser, eller opplever problemer i forbindelse med oppdateringen.

 ----------------------------------

What will happen?  

* The computers will start at night, and the update is installed.  

* The update includes security updates.
 

How will I experience this?  

* You will not experience changes in your user experience.  

* If you turn off your computer at the end of the day, it can be on when you arrive in the morning.  


Contact Service Desk (31580) if you have any questions or objections, or are experiencing problems with the update.

 


Sist oppdatert av Wenche Øvrebø (12.11.2010)

Skriv ut artikkel print symbol