UiS-bidrag på lærarkonferanse


I samarbeid med Norges forskningsråd arrangerer Fylkesmannen i Rogaland ei konferanse om lærarkompetanse og kvalitet i grunnskolen i Stavanger, fredag 12. november.

Utgangspunktet for konferansen er to nyleg avslutta forskingsprosjekt om kvalitet i utdanning og undervisning. Dette er samarbeidsprosjekt som forskarar frå Universitetet i Stavanger har delteke i. I samband med dette held og frå Institutt for allemennlærarutdanning og spesialpedagogikk innlegg.

Prosjektet Nyutdannende læreres mestring av yrket”(NYMY) har mellom anna studert nyutdanna sitt møte med yrket.

Prosjektet Kvalitet i opplæringa – om tilpassa opplæring har studert korleis kommunar, skoler og lærarar arbeider for å utvikle kvaliteten på opplæringa i grunnskolen.

Forutan UiS, har Høgskolen i Volda og Høgskolen i Oslo delteke i prosjekta.

Konferansen, som blir arrangert på Radisson Blu Atlantic Hotel, er retta mot skoleeigarar, PPT, rektorar, inspektørar og lærarar.

Sjå meir informasjon om påmelding og program
 


Sist oppdatert av (08.11.2010)

Skriv ut artikkel print symbol