Seminar om TTO, innovasjon og IPR


UiSDC (UiS Doctoral Community) doktorgradskandidatenes interesseorgan ved UiS inviterer i samarbeid med Prekubator TTO og Senter for entreprenørskap alle Ph.D. stipiendiater på UiS og i regionen til seminar om innovasjon, TTO og IPR, tirsdag 9. november.

Tid: Tirsdag 9. november, kl. 12.15 - 14.00
Sted: Arne Rettedals hus, rom G -101

Pga av lunsj-servering er det påmelding til seminaret innen fredag 5. november til; hans.e.bugge@uis.no

Program:

Ragnar Tveterås (UiS - professor og leder av Senter for innovasjonsforskning)
Presentasjon av senteret og aktuelle forskningsområder

Marit K. Brandal (Innovasjon Norge)
Presentasjon om arbeidet og satsingen til Innovasjon Norge ovenfor forskningsmiljøer i Norge og Stavanger spesielt.

Anne Cathrin Østebø (Prekubator TTO – Administrerende Direktør):
- Informere om Prekubator TTO og rollen ovenfor UiS.
- forskningskontrakter/formidling
(Anbefalt prosedyre dersom man har en idé man ønsker å beskytte/patentere)
(Rettighetsproblematikk og publiserings- og eierskapsforhold i kontrakter)

Petter Westnes (Lærdal Medical AS – Intellectual Property Manager):
Presentasjon av hvordan Lærdal samarbeider med universiteter og forskningsmiljøer - hvem, hvorfor, på hvilken måte, om hva, ulike utfordringer vi møter i grenselandet mellom industri og akademia, utvelgelse av partnere etc..

Gunnar Baustad (seniorrådgiver personalavdelingen - UiS)
Om IPR ved UiS


Sist oppdatert av Egil C. Svela (03.11.2010)

Skriv ut artikkel print symbol