Forskningsetisk seminar på UiS


Forskningsetiske komiteer inviterer til seminar torsdag 4. november i Arne Rettedals hus.

Seminaret er gratis og åpent for alle (inkl. studenter). Påmelding senest 2. november

Program:

0900-0910 Velkommen
Helge Ole Bergesen, forskningsdirektør Universitetet i Stavanger

Presentasjon av Forskningsetiske komiteer

0910-0920 Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
Nils Jørgen Langtvedt, juridisk rådgiver Forskningsetiske komiteer

0920-0930 Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)
Dag E. Helland, leder av NENT og professor ved Molekylærbiologisk institutt ved Universitetet i Bergen

0930-0940 Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
Helene Ingierd, sekretariatsleder NESH

0940-0950 Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger (Skjelettutvalget)
Anne Karin Hufthammer, medlem Skjelettutvalget og førsteamanuensis ved Bergen museum/Universitetet i Bergen

0950-1030 Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget)
Johan Giertsen, leder Granskingsutvalget og professor ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen


1030-1100 Minglepause med enkel servering

Representanter fra de ulike komiteer og utvalg vil være til stede for å svare på spørsmål.


1100 - 1130 Plagiering, et økende problem i forskning?
Torkild Vinther, Granskingsutvalget for redelighet i forskning


1130-1200 Forfatterskap
Sigmund Simonsen, advokat og medlem av NEM


1200
Takk for oss
Torunn Ellefsen, adm. leder Forskningsetiske komiteer

Les mer på Forskningsetiske komiteers nettsider

 


Sist oppdatert av (21.10.2010)

Skriv ut artikkel print symbol