Johnnie Glads forskning i tidsskrifter


Johnnie Glads forsking blir stadig gjenstand for stor internasjonal oppmerksomhet. Ganske nylig er hans arbeid innenfor teologi/religionsvitenskap, som ble publisert i 2006, anmeldt i to forskjellige fagtidsskrifter.

Det ene fagtidsskrift "International Journal of Mormon Studies" (Spring 2010) er publisert i Europa. Det andre, Journal of Mormon History Vol. 36, No.1, er publisert i USA.

Glads doktorgradsarbeid er publisert av det kjente forlaget Peter Lang, Frankfurt am Main, 2006.


Sist oppdatert av (20.10.2010)

Skriv ut artikkel print symbol