Prekvalifisering: 34 søkere til Arkeologisk museum


Statsbygg har mottatt 34 søknader om å bli prekvalifisert til den begrensede plan- og designkonkurransen for utvidelse av museumskvartalet for Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. Museet har behov for å utvide utstillingskapasiteten, utvide og oppgradere magasinene, samt å øke kvaliteten på formidlingstilbudet.

– Interessen er stor, og det er bra. Vi skal nå plukke ut fem-seks grupper som skal være med i plan- og designkonkurransen, og hver av deltakerne vil få et honorar på 200.000 kroner. Gruppene skal bestå av arkitekt, landskapsarkitekt og rådgivende ingeniører for bygg, VVS og elektro, forteller prosjektleder Jan Fagerheim i Statsbygg.

Det er ventet at Statsbygg vil ta beslutning om hvilke grupper som blir prekvalifisert i slutten av oktober.

Plan- og designkonkurranse
Konkurransen vil bli avholdt høsten 2010/vinteren 2011. Statsbygg ønsker gjennom konkurransen å få belyst oppgaven bredt, og legger vekt på å invitere nyetablerte firma og deltakere som har særlig kompetanse innen;
- Museums-/utstillingsbygninger, herunder inneklima i magasiner og utstillingsarealer
- Formgivningsevne
- Erfaring med tilpasning til eksisterende anlegg og omgivelser
- Miljøkompetanse
- Kompetanse og erfaring innen sikkerhet
- Nybygg og utvidelse

Nybygg på 5000 kvm2
Arkeologisk museum har i dag et areal på 8 400 kvadratmeter. Det skal utvides mot Peter Klows gate med et nybygg på nærmere 5 000 kvadratmeter, og det skal bygges om noe i eksisterende lokaler. Nybygget er planlagt med fire plan over bakken og to under.

Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å videreføre prosjekteringen av nytt formidlingsbygg ved museet. - Vi er et skritt nærmere en realisering av et nytt formidlingsbygg, men det er foreløpig ikke bevilget penger til bygging, kun til prosjektering fram til skisseprosjekt, sier Jan Fagerheim.


 


 


Sist oppdatert av (07.10.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Museet har behov for å utvide utstillingskapasiteten, utvide og oppgradere magasinene, samt å øke kvaliteten på formidlingstilbudet.

Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no