Utlysning forskningsmidler innen arbeids- og velferdspolitikk


Utlysningen av FARVE-midler for 2011 er nå klar. Programmet FARVE forvalter forsøksmidler knyttet til prosjekter innen arbeidsliv og velferd. Søknadsfristen er 1. november 2010.

Utlysningen av FARVE-midler for 2011 er nå lagt ut på www.nav.no/farve.

FARVE skal gjennom forsøks- og forskningsprosjekter øke kunnskapen og bidra med kunnskapsformidling om hvordan målene innen arbeids- og velferdspolitikken kan nås på en bedre måte.

FARVE tildeler hvert år midler til forsøks- og forskningsprosjekter som bidrar med ny kunnskap og innsikt innen deltagelse, utvikling, velferd, nærvær og fravær i arbeidslivet. Prosjektsøknaden kan omhandle forsøk på den enkelte arbeidsplass eller problemstillinger knyttet til personer i eller utenfor arbeidslivet. Programmet ønsker å ivareta arbeidstaker-, bedrifts- og myndighetsperspektivet.

Prosjekter innen rammen av EU-program kan finansieres over FARVE når de ligger innenfor prioriteringene i Programnotatet og utlysningsteksten.

Satsningsområder for 2011 vil være utvikling av arbeidsmarkeds-, velferdspolitikken og virkemiddelsapparatet på NAVs ansvarsområde. Videre vil målene i intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv og protokollen mellom partene i arbeidslivet og myndighetene være sentrale områder.

Søknadsfristen er 1. november.
 


Sist oppdatert av (11.10.2010)

Skriv ut artikkel print symbol