Spennende Uniped-kurs


Høsten 2010 og våren 2011 tilbys det en rekke kurs innen universitetspedagogikk. Sjekk hvilke kurs som har påmeldingsfrist fredag 15. oktober.Undervisning, veiledning og evaluering er en svært viktig del av oppgavene til vitenskapelig personale. I tråd med dette arbeider UiS på flere områder for å kunne videreutvikle utdanningskvaliteten, i tråd med universitetets handlingsplan.


Fra 1. oktober 2010 er satsingen på universitetspedagogikk (Uniped) ved UiS organisert som eget prosjekt. Prosjektet skal gå over tre år og er styrket med prosjektleder i full stilling.

Kurs med påmeldingsfrist 15. oktober:

  • 100-timerskurs i pedagogisk basiskompetanse. Første samling 30. november – 1. desember.
  • Kollegaveiledning i grupper
  • Pedagogisk bruk av IKT i undervisning og læring - workshop 20. oktober kl 13 – 15
  • Kurs i oppgavefaglig veiledning på BA- og MA-oppgaver. Våren 2011
  • Hvordan bli en bedre formidler? Onsdag 23. mars 2011 kl. 09.15-15.00

 Påmelding og mer informasjon på Unipeds nettsider.


Sist oppdatert av (07.10.2010)

Skriv ut artikkel print symbol