Ny utgave av prosjekthåndboken


Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (kalt BOA) omfatter alle eksterne aktiviteter (prosjekter) ved UiS der finansieringen kommer fra andre kilder enn grunnbevilgningen fra KD.

Revidert utgave av prosjekthåndboken versjon 2 er nå publisert med oppdaterte vedlegg. Håndboken er foreløpig kun tilgjengelig i PDF-format. UiS har nå under behandling en sak om ny modell for beregning av indirekte kostnader. Dette vil få betydning for prosjekter ved UiS. Prosjekthåndboken vil, etter eventuell ny beregningsmodell er vedtatt, bli bearbeidet og utgitt i papirversjon.

For å se prosjekthåndboken og vedlegg gå til Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) under "UiS håndbok" her på ansattsidene.

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (04.10.2010)

Skriv ut artikkel print symbol