Open lecture about IPR ( in Norwegian only)


I forbindelse med Nasjonal finale i Venture Cup gir Magnus Hakvåg fra Senter for entreprenørskap ved NTNU en generell introduksjon til ulike typer rettsvern for innovasjoner og kunnskap - IPR, fredag 1. oktober kl. 11.15 - 13.00 i Ellen & Axel Lunds hus, blått auditorium H-007.

Forelesningen holdes i forbindelse med Venture Cup og i samarbeid med Senter for entrprenørskap ved UiS.

Nøkkelord:

· Eierskap
· IPR
· Patent
· Design
· Opphavsrett
· Varemerke
· Merkevare

Læringsmål: ha en generell oversikt over ulike typer rettsvern som er knyttet til vern av immaterielle verdier og være i stand til å kunne reflektere over når de trenger mer bistand fra profesjonelle.


STED: ELLEN OG AXEL LUNDS HUS, AUDITORIUM H-007 (Blått auditorium)
TID: FREDAG 1. OKTOBER KL. 11.15 - 13.00


Magnus Hakvåk er sivilingeniør og konsulent ved Senter for entreprenørskap ved NTNU. Han står også bak Hakvåg konsulent- og kompetanseutviklingsfirma som jobber med strategisk bruk og forvaltning av immaterielle verdier. Firmaet hjelper til med å realisere og ivareta potensialet som ligger i de ikke fysiske verdiene i virksomheten og angår blant annet forretningsstrateigske forhold knyttet til IP og IPR. Les mer om Hakvåg her.


Sist oppdatert av Egil C. Svela (05.10.2010)

Skriv ut artikkel print symbol