Rettsfilosofi i Åpent filosofisk forum


Førsteamanuensis Roald Martinussen er innleder i Åpent filosofisk forum, mandag 27. september kl. 19.30 på Cardinal pub, 2. etasje.

Martinussen foredrar over følgende: Har naturvitenskapen betydning for rettsvitenskapen? Utviklingen av rettsvitenskapen og rettsfilosofien i Norge. Den rådende skandinaviske pragmatiske rettsrealisme (Ross og Eckhoff) slår sprekker, for "rettspositivismens kinesiske mur mot normativ argumentasjon holder ikke” (Bernt og Doublet 1993). Rettsfilosofien er inne i en uroperiode. Hvor går veien videre?
 


Sist oppdatert av (24.09.2010)

Skriv ut artikkel print symbol