Stipender for masterstudenter


Det utlyses stipender for masterstudenter i økonomi og administrasjon ved Universitetet i Stavanger. Et pågående forskningsprosjekt undersøker hvordan norsk velferds-, familie- og utdanningspolitikk kan gi barn bedre og likere muligheter i utdanningsløp og arbeidsliv. Søkere til stipendet må jobbe med problemstillinger knyttet til dette prosjektet.

Stipendene skal være med å finansiere det selvstendige skriftlige arbeidet med masteroppgaver knyttet til problemstillinger rundt barns oppvekstvilkår og senere utvikling. Stipendene skal bidra med utredning som direkte inngår i et forskningsprosjekt for Forskningsrådet.

Hovedformålet er å knytte gode kandidater innen samfunnsøkonomi tettere til den faglige aktiviteten ved instituttet med tanke på å
stimulere rekruttering til doktorgradsstudium ved UiS. Tildeling forutsetter imidlertid ikke denne interesse på søknadstidspunktet.

Stipendene vil være på 30 000 kroner. Mottaker vil ikke kunne påregne kontorplass eller annen administrativ støtte til arbeidet.

Søker må være student på masterstudiet i økonomi og administrasjon ved Universitetet i Stavanger og kunne dokumentere solide faglige resultater i sin utdanning.

Frist for å sende inn søknad om stipend er 1. oktober 2010.

For spørsmål, kontakt Åse Lea ved institutt for økonomi og ledelse.

Les hele utlysningen

 


Sist oppdatert av Silje Stangeland (23.09.2010)

Skriv ut artikkel print symbol