Valg 2011


I løpet av vinteren/våren 2011 skal det gjennomføres valg av rektor/prorektor, interne styremedlemmer, fakultetsstyrer/museumsstyre og instituttstyrer/senterstyrer. Valgene gjennomføres elektronisk.

Valgene gjelder for perioden 1. august 2011 – 31. juli 2015.

Valgstyret har i møte 13. september 2010 fastsatt følgende framdriftsplan for valgene:

Rektor/prorektor
Valgtidspunkt: 17. februar - 23. februar
Nominasjonsfrist: 25. januar

Interne styremedlemmer
Valgtidspunkt: 17. mars - 23. mars
Nominasjonsfrist: 22. februar

Fakultetsstyrer/museumsstyre
Valgtidspunkt: 7. april - 13. april
Nominasjonsfrist: 15. mars

Instituttstyrer/senterstyrer
Valgene skal være avsluttet senest 1. juni


Mer informasjon publiseres fortløpende på Ansattsidene
 


Sist oppdatert av (19.09.2010)

Skriv ut artikkel print symbol