UiS Pluss leverer norskopplæring til oljeserviceselskap


UiS Pluss etter- og videreutdanning ved Universitetet i Stavanger har inngått en toårig avtale om å levere norskopplæring til oljeserviceselskapet Aibel AS. Firmaet ønsker å tilby sine utenlandske ansatte opplæring i norsk og innføring i samfunnsfag.

Kursopplegget er tilpasset kravet om 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å kunne søke om bosettingstillatelse og statsborgerskap.

Aibel AS rekrutterer en del av sine ansatte fra utlandet. Firmaet ser på opplæring i norsk og samfunnsfag som en viktig del av personalpolitikken, og som en hjelp i den utfordrende prosessen det er å komme til et nytt land.

Kulturelt mangfold
Det første kurset startet høsten 2010. Deltakerne kommer hovedsakelig fra India og Venezuela, i tillegg er det deltakere fra Canada, Kazakhstan, Romania, Filippinene og Nigeria. Dette skaper et kulturelt mangfold i gruppen. Felles for alle er at de har høy utdannelse, allerede kan flere språk og er svært motiverte for å lære seg norsk.

Skreddersydd kursopplegg
UiS-Pluss har skreddersydd kursopplegget til Aibel AS. Kursene er delt inn i fire moduler basert på ulike språknivå, og hver deltaker språktestes før kursstart.

Undervisningen foregår i Aibels egne lokaler på Forus. Fagansvarlig er Olaug Strand. Hun har utarbeidet kursopplegget og står bak faglitteraturen som blir brukt i opplæringen.

– Det er stor interesse for norskkurs i regi av UiS Pluss. Vi er svært glade for at Aibel AS valgte oss som leverandør av denne kurspakken, og vi ser fram til å samarbeide med selskapet, sier Strand.

 

Les mer om UiS Pluss Etter- og videreutdanning.

 Sist oppdatert av (20.09.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Lokalene til Aibel
Undervisningen foregår i Aibels egne lokaler på Forus. Foto: Aibel AS
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no