Årskonferanse for SAMRISK


Årskonferansen for forskningsprogrammet Samfunnssikkerhet og risiko (SAMRISK) arrangeres 14. og 15. oktober ved Universitetet i Stavanger. På programmet står blant annet diskusjoner rundt risiko, infrastruktur og klima, sikkerhetsforskning og strategier for å forebygge terrorisme.

For seks av prosjektene i SAMRISK vil det komme kommentarer fra brukerinteresser, blant annet fra to kommuner og fra Justisdepartementet. Tidligere oljedirektør og tidligere statsråd Gunnar Berge er blant dem som vil kommentere og delta i diskusjonen.

Dekan Marit Boyesen ved Samfunnsvitenskaplig fakultet, som selv sitter i programstyret for Forskningsrådets nye program om Transportsikkerhet (TRANSIKK), vil åpne konferansen.

Temaene som skal drøftes er risikobegrepet og risikovurderinger, risiko, infrastruktur og klima, sikkerhetsforskning ved Universitetet i Stavanger, personvern og sikkerhet, læring og ulykker, nasjonale og internasjonale perspektiver, forsikring og usikkerhet og strategier for forebygging av terrorisme.

Flere pågående og nye EU-prosjekter under "Security Programme" vil bli presentert. Blant disse er det flere som tar opp forholdet mellom personvern og sikkerhet.

Konferansen holdes i Arne Rettedals hus (AR V101) ved Universitetet i Stavanger. Konferansen er åpen for alle interesserte. Deltakerne må registere seg.

Påmeldingsfrist er 1. oktober. Meld deg på her!

Les mer om konferansen og programmet på Forskningsrådets nettsider!

 


Sist oppdatert av Silje Stangeland (17.09.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
FOREBYGGING AV TERROR: Hvordan terrorisme kan forebygges er ett av mange temaer under årskonferansen for SAMRISK. Her er World Trade Center avbildet etter terrorangrepet mot USA den 11. september 2001 (Foto: istockphoto)

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER